Week van de Teek

Het voorjaar is weer aangebroken en dat betekent oppassen voor teken, zeker voor werknemers in het groen. Er zijn er dit jaar al erg veel gevonden. Extra aandacht is dus nodig, want de beestjes kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Ook als werkgever kunt u verschillende zaken doen.

Als werkgever kunt u op verschillende manieren aandacht vragen voor de gevaren van tekenbeten. Allereerst kunt u de risico’s in kaart brengen. Maak een goede risico-inventarisatie en -evaluatie, met een beschrijving van risicogebieden en risicowerkzaamheden. Maak daarna een duidelijk plan van aanpak.

Duidelijke afspraken

Maak een checklist waarop precies staat wie in uw bedrijf waarvoor verantwoordelijk is als het gaat om het voorkomen van tekenbeten. Zorg verder dat iedereen de kleding op de juiste wijze draagt:
• shirts met lange mouwen en lange broeken
• laat uw medewerkers aan het eind van de dag hun kleding en lichaam op teken controleren
• laat de medewerkers een teek snel en goed verwijderen en de datum noteren.

Organisatorische maatregelen

Ook op organisatorisch vlak kunt u iets doen. Vermijd risicovolle werkplekken zo veel mogelijk en zet op deze plekken zo min mogelijk mensen in. Plan werkzaamheden zo veel mogelijk buiten risicovolle perioden en was werkkleding bij voorkeur op het bedrijf. Zorg ook voor tekenverwijderaars en persoonlijke beschermingsmiddelen zoals permetrine geïmpregneerde kleding.

App

Er is ook speciale app beschikbaar: Tekenbeet. De app is ontwikkeld door het RIVM en bevat informatie over hoe u op teken moet controleren en hoe u een teek kunt verwijderen.

Voorlichting

Tot slot is uiteraard een goede voorlichting belangrijk. Geef voorlichting aan de werknemers over de risico’s van de teek in de werksituatie. Leg gemaakte afspraken vast. Ook tijdens de Week van de Teek zijn er verschillende voorlichtingen waar u heen kunt. Bedrijven die zijn aangesloten bij Stigas krijgen deze voorlichting gratis als ze deze aanvragen in de Week van de Teek. Er zijn 40 voorlichtingen beschikbaar.

Voor wie?

De App en deze informatie is vooral handig voor mensen buiten: wandelaars en bezoekers van bijvoorbeeld het bos, de heide, de duinen of een park. Maar ook voor iedereen die werkzaam is in de bos-, land- en tuinbouw. Daarnaast is een alarm in te stellen zodat je altijd op de hoogte bent van de actuele tekenactiviteit.

Meer informatie

Meer informatie over de app en de Week van de Teek: RIVM.
Wilt u meer weten over normen voor arbeidsomstandigheden: NEN Arbeid en Veiligheid.