Privacy (AVG) en Cookies
Uw privacy is belangrijk voor Safe Products. We nemen onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid van uw persoonlijke gegevens dan ook zeer serieus. We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen, en we zijn transparant over de gegevens die we over u verzamelen en wat we daarmee doen. We hebben het privacybeleid bijgewerkt omdat we helder willen zijn, en hebben de nieuwste maatregelen die zijn vastgelegd in de AVG hierin verwerkt.

Safe Products.nl, gevestigd aan Weezenhof 3453, 6536 GP Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Safe-Products.nl 
Weezenhof 3453
6536 GP Nijmegen
info@safe-products.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Safe Products.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies voor uw bestellingen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.De webshop van Safe Products.nl is beveiligd met SSL.
Met de SSL beveiliging wordt de verbinding versleuteld zodat de (vertrouwelijke) informatie niet onderschept kan worden.
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Safe Products.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Safe Products.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Safe Products.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals  
  gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@safe-products.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Safe Products.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Safe Products.nl) tussen zit. Bij alle verwerkingen neemt een medewerker van Safe Products.nll (indien noodzakelijk in overleg) een beslissing.  Safe Products.nl gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Unit 4 Multivers op een eigen interne (niet openbare) en beveiligde server en van Globecharge (Santu Secured) voor de verwerking van uw betaling. Dit via een SSL beveiligde server. 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens 
Safe Products.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn voor de persoonsgegevens van twaalf maanden. De factuur bewaren wij gedurende maximaal 7 jaar. Deze fiscale bewaartermijn is wettelijk verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Safe Products.nl verstrekt uw gegevens nooit aan derden. Alleen als dit nodig is voor de uitvoering en verzending van uw bestelling of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Safe Products.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@safe-products.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Safe Products.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Safe Products.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@safe-products.nl